Filippenzen studie 4 – 1:2-6


Op 11 oktober 2016 kwam aan de orde wat God, de
Vader geeft. Wat geeft Hij aan de mensheid in het al-

gemeen? Wat geeft Hij aan Israel? Aan de gemeente?
Aan Christus? Het is grote liefde die daar achter zit.
Verheugend is de toenemende belangstelling voor deze

avonden, er is nog plaats!
Luister naar deze avond: deel A en deel B