Wat geldt in deze tijd van genade?
Waterdoop? Geestesdoop? Allebei?
Voor antwoord kijken we in de Schrift.
Naluisteren: 📣
Meelezen: 📘
Zie Woord vandaag 27-05-2014