Het geloof van .. is wat God 
in deze tijd geeft als basis in
het evangelie van Zijn Zoon. 
Naluisteren: HIER

Het geloof van Jozef.
Naluisteren: HIER

Het geloof van Daniël.
Naluisteren: HIER

Het geloof van Daniël (2), verkenning
in Daniël 7, een bijzondere profetie.
Naluisteren: HIER

File Name: 20231029Hetgeloofvan5x-2.pptxHet geloof van Job, die raakte alles
kwijt, door lijden heen, God gaf veel.
Naluisteren: HIER

Het geloof van Jezus Christus (I) was
bepalend voor de mensheid. Wat ging
vooraf en hoe ontwikkelde dat zich?
Naluisteren: HIER

Het geloof van Jezus Christus (II).
Opnieuw kijken we naar Zijn geloof,
dat beslissend was voor de redding.
Naluisteren: HIER