De heerlijkheid van Israël en
van het lichaam van Christus
kwam aan de orde op de slot-
avond van seizoen 2022-2023.
Naluisteren: deel A en deel B

<

Heerlijkheid van Zijn lichaam,
van Christus en van God kwamen
aan de orde op de openingsavond
van seizoen 2023-2024.
Naluisteren: deel A en deel B