Woord vandaag

en in alle verleiding van de 
onrechtvaardigheid te midden 
van hen die omkomen, omdat 
zij de liefde van de waarheid 
niet ontvangen om zelf gered 
te worden.

  2 Thessalonicenzen 2:10

Waarheid zal op aarde gegooid
worden; een uitdrukking uit de
profeet Daniël (8:12). Er zijn in
de nabije toekomst (en nu al)
velen die de leugen accepteren.
Waarheid zal leugen zijn en vice
versa. Het zal de tijd zijn, waarin
erg veel verleiding zal opkomen.
De mensheid zal daarin groten-
deels meegaan. Van Israël zal 
een gelovig overblijfsel in ieder
geval gered worden. Daarnaast 
zullen ook uit de volkeren men-
sen gered worden – door geloof
in Israëls Messias Jezus Christus.
De grote verdrukking en daarin 
veel misleiding, wie kan blijven
staan? God Zelf zal zorgen voor 
de Zijnen, Zijn volk Israël, en de
mensheid zal niet vergaan. 

Woord vandaag

wiens aanwezigheid in 
overeenstemming met de 
werkzaamheid van de satan 
is, in alle kracht en tekenen 
en wonderen van leugen

  2 Thessalonicenzen 2:9

De wetteloze zal zich zo, op 
deze manier, manifesteren. 
In tekenen en wonderen en 
allerlei krachten. Hij zal zich
opwerpen als de verlosser 
waar de mensheid op zat te 
wachten. Het is een leugen.
De Joodse mensen in Israël en
daarbuiten zullen ook menen 
dat hij de ware messias is.
Hij zal in het Midden-Oosten 
een alles omvattende vrede 
regelen, instellen. Dat is het 
verbond met velen – 
Daniël 9. 
Dan komt een periode dat
oorlog afwezig is. Maar schijn
bedriegt, want na 3,5 jaar zal
hij het voortdurende (ritueel) 
bij de tempel stopzetten. En 
zo blijkt, dat de tegenstander
achter zijn optreden zit. 

Woord vandaag

En dan zal de wetteloze onthuld 
worden – hem zal de Heer Jezus 
optillen met de geest van Zijn 
mond en buiten werking stellen 
door de verschijning van Zijn
aanwezigheid

      2 Thessalonicenzen 2:8

Het ‘optillen’ is hier beeldspraak
voor licht maken. Zodra de Heer 
spreekt blijken al de woorden van
de wetteloze niets voor te stellen.
Die dragen dan niet langer een
bepalend, dictatoriaal gewicht.
Zo zal de grootste despoot aller
tijden uitgeschakeld worden. In
de verschijning en aanwezigheid
van de Heer Jezus zelf gaat alles
snel veranderen. De macht die
door de wetteloze heen werkte,
zal in het meer van vuur gewor-
pen worden om daar gekweld te
worden; de koning van Babel (in
wezen is hij dat ook) zal gedood
worden. De overwinning, die de
grote Verlosser behaalt, zal over
heel de wereld zeer grote indruk 
maken. Een nieuwe tijd zal dan 
aanbreken, het beste komt nog!    

Woord vandaag

En dan zal de wetteloze onthuld 
worden
   2 Thessalonicenzen 2:8

Verdere informatie van deze ont-
hulling lezen we in de onthulling
van Jezus Christus
. Opkomst én 
ondergang van de wetteloze. Het
eerste lees je bij de ruiter op het
witte paard in Openbaring 6. Het
tweede (de ondergang) lees je bij 
die andere Ruiter, óók op een wit 
paard, in Openbaring 19. 
Momenteel is men bezig, in een 
versnelling, die onthulling te rea-
liseren. Daar is heel wat jaren aan
voorbereiding vooraf gegaan: on-
derdeel van het geheimenis van 
de wetteloosheid
. Het zal komen:
een wereldwijde totalitaire staat.
Men zal die als communistisch of 
fascistisch willen betitelen; dat is
niet belangrijk. Harde dictatuur, 
uitlopend op grote verdrukking, is
in Openbaring voorzegd. 
Vertrouw op de Heer met heel je
hart, en steun op je eigen inzicht 
niet
, dat is het jaarthema 2021.

Woord vandaag

Want het geheimenis van de 
wetteloosheid is al werkzaam. 
Alleen is er nog die thans
tegenhoudt, tot die uit het 
midden weggenomen wordt.
   2 Thessalonicenzen 2:7

De verzoening van de wereld is
vol betekenis. God houdt vrede.
Dat werd en wordt door mensen
misbruikt om wetteloos te leven;
God grijpt immers niet in. Paulus 
werd door God geleid om dit zo
zeldzame inzicht op te schrijven.
Het geheime karakter van de wet-
teloosheid 
is in onze dagen zo ver
doorgewoekerd, dat het hoe dan
ook aan alle kanten naar boven,
naar voren komt. De enigen die 
werkelijke waarden (en de daar-
uit voortvloeiende normen) uit 
God naar voren brengen, zijn de 
leden van het unieke lichaam van 
Christus. Die weerhoudt het volle 
en snelle doorzetten van de wet-
teloosheid
, die onherroepelijk zal
leiden tot kille liefdeloosheid. 
Eerst nadat de gemeente weg is,
zal dit proces versneld doorgaan.