Woord vandaag

indien wij volharden zullen
wij ook gezamenlijk regeren
         2 Timotheüs 2:12

Het volharden is onder-blijven.
Hier klinkt ook een indien. Het
blijven staan onder lijden en
verdrukkingen is nodig.
Dan zullen wij ook samen met
Christus regeren. Wanneer wij
diepe wegen moeten gaan, is
Vader het, Die meegaat. En Hij
brengt ons in moeilijkheden,
tegenslagen, lijden, kwaad, en
zo voorts. Dat is de hogeschool
waardoor God ons leidt.
God heeft uiteindelijk (zie het
geloof van Job) ook de krachten
die tegenwerken in Zijn hand.  
Waarom dit alles?
Als de voorbereiding op het nog
toekomstig lotdeel van het mee-
regeren met ons Hoofd.

Woord vandaag

Betrouwbaar is het woord: 
want indien wij gezamenlijk 
stierven, zullen wij ook 
gezamenlijk leven
         2 Timotheüs 2:11

Dit is één van die betrouwbare
woorden, die Paulus doorgaf.
(1Tim.1:12; 3:1; 4:9; 2Tim.2:2)

Sterven en leven met Christus.
Dat is een feit, we richten ons
op de gezindheid van de geest.
Die van het vlees is de dood.
Het is fijn, om leven en vrede in
ons leven waar te nemen.
Wij danken de Vader voor wat
Hij uitwerkt, en willen leven tot
Zijn eer, op ons Hoofd gericht.   
Gevolg is: eonische heerlijkheid.
Paulus gaat in vers 12 zeggen,
wat dat -mede- inhoudt.    

Woord vandaag

Betrouwbaar is het woord: 
want indien wij gezamenlijk 
stierven, zullen wij ook 
gezamenlijk leven
         2 Timotheüs 2:11

Paulus gaat door op:
eonische heerlijkheid.
Dat is niet alleen zekerheid
van leven in komende eonen.
Paulus heeft het over leven,
nú, tezamen met Christus.
Wij stierven samen met Hem
toen Hij stierf, in Gods ogen.
Dat zegt 2 Korinthiërs 5:14:

indien Eén voor allen stierf,
zij dus allen stierven


Dat is heerlijk, geestelijk feit.
Leven in Christus is ook ons
zekere deel als gelovigen:

en Hij stierf voor allen, opdat
zij die leven, niet langer voor
zichzelf leven, maar voor
Hem Die voor hen stierf en
opgewekt werd

                   2 Korinthiërs 5:15

Dat is: wandelen in nieuwheid
van leven
(Rom.6:4). Nu en tot
Hij komt!

Woord vandaag

de redding die in 
Christus Jezus is, met 
eonische heerlijkheid

       2 Timotheüs 2:10c

De redding is in Hem; van de
zonde, de dood + gevolgen.
Dat is praktisch, vandaag en
morgen. Het is redding van
een manier van leven die tot
oneer van God was.
We worden gered van een
verkeerd denken. Innerlijk is
ons hart vernieuwd door de
woorden, de geest van God.
Liefde van God in ons zorgt,
dat we zonder voorwaarde
die ander kunnen liefhebben.
Ons wacht heerlijkheid, in de
komende eonen (1000 jaar +
nieuwe hemel en aarde).
Wat een genade!
Veel mensen leven niet in de
komende tijdperken.
Wij zijn bevoorrecht, dat God
ons uitkoos, om voor anderen
tot gunst, zegen, te zijn.

Woord vandaag

de uitgekozenen, opdat ook 
hen toevalt de redding die in 
Christus Jezus is, met 
eonische heerlijkheid

         2 Timotheüs 2:10b

Redding is uit God; Jahweh is
de Redder. Christus Jezus is
de Redder. En die hele redding
is door geloof in Christus Jezus
(2Tim.3:15)
Wij zijn gelovigen, ons geloof
kan zwak zijn, maar het Zijne
is dat niet!
Redding is onafhankelijk of wij
ons best doen. Iedere gelovige
is met heilige geest verzegeld.
Horen en geloven; uiteindelijk
is dat Gods werking.
De redding valt ons, alle leden
van het lichaam toe uit Gods
hand. Deze redding is niet in
Jezus Christus, maar in Christus
Jezus
, de uitermate Verhoogde.