Woord vandaag

Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door 
de volharding en door de 
vertroosting van de Schriften 
de verwachting hebben
     
Romeinen 15:4

Wat de Schriften ons geven, is 
al wat wij als gelovigen aan wijs-
heid en liefde van God nodig
hebben. De geest van God, die
werkt via het woord van Vader
in ons. Zonder de Schriften heb
je niets. Maar nu ons geestelijk
oog geopend is, en wij de grote
toekomst mogen zien, geeft dat
ons perspectief. Kracht tot het
volharden (eronder-blijven) is
wat God ons geeft, en Hij is het

Die ons bemoedigt. Hij is ‘Ik ben’
en altijd bij je, hoort je en Hij 
begrijpt je volkomen. Hij heeft
je lief en schenkt rijke troost.  

Woord vandaag

Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door 
de volharding en door de 
vertroosting van de Schriften 
de verwachting hebben
    
Romeinen 15:4

Al wat geschreven is, is woord
van God, en betrouwbaar. Heel
de Tenach en de Grieks Schrift,
zoals we die mogen kennen,
vormen een unieke eenheid. In
de 70 bijbelboeken treffen we
alles aan wat we nodig hebben.
volharding, vertroosting en
verwachting
. In ons leven zien
we lijden en verdrukkingen; het
thema dat Paulus vaker in deze
rijke brief bespreekt. Denk aan,
lees Romeinen 5:1-5, 8:17-39.
Daar vind je woorden van troost,
verwachting; die bouwen je op
en geven kracht tot volharding
als je geloof beproefd wordt.

Woord vandaag

Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door de 
volharding en door de 
vertroosting van de schriften 
de verwachting zouden hebben
    
Romeinen 15:4

Heel de Tenach (OT) werd tot
onderricht geschreven, het is
onderwijzing van God. Daarom
zou Israël steeds horen naar
dat woord van Jahweh (Ik ben).
Torah (onderwijzing) werd op
het volk Israël gelegd. Zij
moesten gehoorzamen. Onder
genade in deze tijd schenkt
God gaven aan de mensen.
Niet: ‘je moet gehoorzamen
aan’ maar als geschenken
waaruit je kunt leven, door de
kracht van de geest van God,
tot Zijn eer.