Zomerstudie 2018 online

Afgelopen zomer werd rond het thema
één God en één Middelaar een studie in

5 delen gehouden. U kunt deze hieronder
naluisteren, meelezen (zie PDF die u even
moet printen, knippen + op juiste volgorde
leggen) en presentaties 
volgen.
De inleidende spreekbeurt is om
 vooraf te
luisteren, dan komt u al in het
 onderwerp.
Veel luister- en studieplezier!