Themadag: In Christus op 27-6-2015 was
boeiend. Dit onderwerp toen besproken –
u kunt hier naluisteren. De andere twee
studies treft u aan op ebenhaezer.nl