Handelingen studie 29

Stefanus spreekt in het vervolg
over Mozes, Jozua, David en
Salomo; zeker voor het Sanhedrin
zeer bekende mensen uit Tenach.
Daarin liggen voorbeelden en ver-
bindingen – zeer aansprekend.
Naluisteren: hier