Woord vandaag

Wij, die gestorven zijn voor 
de zonde, hoe zullen wij nog 
in haar leven?
       Romeinen 6:2

Tot nu tot heeft dit niet in de
brief geklonken. Paulus heeft 
het lijden, de dood en de 
opwekking van Christus in
Romeinen 3, 4, 5 verkondigd.
Dat ook wij daarin betrokken
zijn, komt nu naar voren.
De gelovige heeft rijke genade
ontvangen in rechtvaardiging 
om niet + verzoening met God
door de dood van Zijn Zoon.
En nu klinkt het heerlijke, dat 
ook wij, kennelijk met Christus,
stierven. En afgesneden van de
zonde, in wezen. We hebben 
genade van God als heerser
boven ons.

Woord vandaag

Wat zullen wij dan ook 
uitspreken? Dat wij zouden
blijven bij de zonde, opdat 
de genade toeneme? 
Moge het niet gebeuren! 
Wij, die gestorven zijn voor 
de zonde, hoe zullen wij nog 
in haar leven?

     Romeinen 6:1,2

De vraag uit vers 1 beantwoord.
Duidelijk is de dringende wens:
Moge het niet gebeuren! In het
vervolg van Romeinen 6 lees je 
het onlogische van de conclusie
van vleselijk denken.
Hoewel het zo is dat de genade
toeneemt naarmate zonden zich
opstapelen, is niet aan de orde
dat een gelovige bewust ermee
doorgaat. Want dat houdt in, dat
die gelovige beheerst wordt door
het eigen vlees, vleselijk denkt.
In het vervolg komt goed nieuws
naar voren: de dood van Christus
aan het kruis en Zijn opwekking 
uit de doden door Vader. 

Woord vandaag

Wat zullen wij dan ook 
uitspreken? Dat wij zouden 
blijven bij de zonde, opdat 
de genade toeneme?

   Romeinen 6:1

Na het hoogtepunt Romeinen 
5:20,21 komen vragen op uit
menselijk denken. Goed nieuws
van genade is niet naar de mens.
Het vleselijk denken concludeert
uit de woorden van 5:20,21. 
Paulus bespreekt dit, stelt de 
vraag die bij kritische mensen 
opkomt uit het menselijk idee:
‘dat is maar makkelijk’. Zeker.
De mens hoeft voor God niets 
te bewijzen: die zijn al geleverd.
En de genade neemt toe als de
zonden opstapelen. Dat is waar.
De genade van God is soeverein
in deze tijd. 

Woord vandaag

opdat evenals de zonde heerst in 
de dood, zo ook de genade zou 
heersen door rechtvaardigheid, 
tot in eonisch leven, door 
Jezus Christus, onze Heer
     Romeinen 5:21

Gods genade regeert. Dankzij 
het volkomen werk van Christus
Jezus aan het kruis waarna Hij 
werd opgewekt door de Vader.
Gods genade regeert nu, dat is
het diepe besef van de heiligen.
We leven en beleven nu al het 
eonische leven. Waarbij we de
verzekering krijgen: het is een 
genadegeschenk in Christus 
Jezus, de Heer (Romeinen 6:23).
We ontvangen dat door Hem en
leven dat vandaag. Ja, navolger 
te zijn van Christus, te wandelen 
in Zijn liefde. 

Woord vandaag

opdat evenals de zonde heerst in 
de dood, zo ook de genade zou 
heersen door rechtvaardigheid, 
tot in eonisch leven, door 
Jezus Christus, onze Heer
     Romeinen 5:21

Hier lees je wat het sterven in
de mens doet: het maakt zwak 
en zonde heerst. Want dat is 
zonde als vanzelf: heerser met
ijzeren vuist. Daar kwam, dank
zij het werk van Jezus Christus, 
verandering in. Paulus kondigt 
af: genade regeert. Daarmee is 
de zonde onttroond. We zien,
dat de regent op de troon is 
gekomen door lijden, sterven 
aan het kruis en opstaan van 
Hem, Die ons liefheeft. 
God bleek uiterst rechtvaardig
nu voor alle zonden en zonde
Christus tot zonde is gemaakt.
Alleen zo kan genade regeren 
in deze tijd. Vader, dank U wel.