Bijbelstudie Soest

Bijbelstudie, vrijdag 21 september 2018.
Aanvang: 20:00 uur.

Kom naar deze studie avonden, die in
principe eens per maand vrijdagavond
gehouden worden. Het wordt via diver-
se sites en facebook aangekondigd.
Het eerste onderwerp is van groot be-
lang om bijbels te verstaan, de vraag:                

                Wat is Israël?

Zij staan op het punt de aangekondigde
wedergeboorte mee te maken. God zal
Zijn geest aan hen geven, zoals beloofd.
Belangrijk, dat we aan de hand van de
Schrift antwoorden vinden op die vraag.
Eigendomweg 119, 3765 EC Soest.

Zomerstudie 2018 online

Afgelopen zomer werd rond het thema
één God en één Middelaar een studie in

5 delen gehouden. U kunt deze hieronder
naluisteren, meelezen (zie PDF die u even
moet printen, knippen + op juiste volgorde
leggen) en presentaties 
volgen.
De inleidende spreekbeurt is om
 vooraf te
luisteren, dan komt u al in het
 onderwerp.
Veel luister- en studieplezier!