Woord vandaag

Zeker, Hij Die Zijn eigen Zoon 
niet ontzien maar Hem voor 
ons allen overgegeven heeft, 
hoe zal Hij ons zeker niet ook 
tezamen met Hem alles in 
genade schenken?

          Romeinen 8:32

God heeft Zijn eigen geliefde 
Zoon niet ontzien. Nu Hij Hem 
voor ons allen gaf, zal Hij ons 
ook samen met Hem alles in 
genade schenken. Laat dat op 
u inwerken. God geeft ons met
Hem alles in genade
Híj kende, bestemde je tot het
zoonschap. In studie Efeze (7) 
hoor je ervan. Hij roept je in 
Zijn liefde. Je antwoordde en 
weet gerechtvaardigd te zijn, 
om niet. Nu dit alles zeker is,
is de verheerlijking dat ook. 
De toekomst is in Vaders hand. 

Nieuwjaar

Na het toch wel turbulente jaar
2021 staan we aan het begin in
een nieuw kalenderjaar 2022.
Wat we gaan zien in dit jaar; we
weten het niet. Wat wel vast is,
is Gods woord. Het profetische 
is zeer vast; in deze genadetijd
luisteren we specifiek naar de
brieven van Paulus. 
Die geven het meeste licht. En
we leven in het diepe besef dat
alles in Gods hand is. 
Het gebed is óók (zie overweging 
van gisteren 31/12) om bewaring 
voor boze en onvaste mensen.
We zijn in de laatste dagen van 
dit beheer van genade van God.
U allen een verwachtingsvol 2022
toegewenst!

Snel

De laatste dagen van 2021 zijn
geweest. Die van deze boze eon 
nog niet. Daarom willen we daar
aanstaande zondag 2 januari om
14:30 uur over spreken. Klik op
agenda hier rechtsboven met de
verwijzingen naar 2 livestreams.
2021 ging snel voorbij.
Wanneer Openbaring vervuld zal
worden zal ook dat snel gaan.
We leven in de laatste dagen van
deze genadetijd. Bidt u mee, dat
woord van de Heer snel door zal
gaan en verheerlijkt wordt, ook
in 2022?