Woord vandaag

De God nu van de vrede zij met 
jullie allen. Amen.
      
Romeinen 15:33

Dit is de ‘eerste afsluiting’ van
deze rijke brief. Er werd nog
wat toegevoegd, leiding door
heilige geest. Paulus dicteerde
verder en Tertius noteerde.
Hoofdstuk 16 met al wat erin
staat, moest ook geschreven.
De God van de vrede; daarin
weerklinkt de verzoening die
zo rijk naar voren kwam in de
hoofdstukken 5-8. Later komt
deze ook in Filippenzen 4:8,9
naar voren. God heeft Zelf de
ultieme vrede en zal deze ook
toedelen aan de Zijn schepping
op Zijn tijd.

Woord vandaag

want ik durf niet te spreken van
iets dat Christus niet door mij 
bewerkt, tot gehoorzaamheid 
van de natiën in woord en werk
            
Romeinen 15:18

Het geloof van Christus en Zijn
gehoorzaamheid zijn bekend uit
juist deze machtige brief.
We lezen erover in Romeinen 3:
22,26 en God de Rechtvaardiger,
rechtvaardigt degene die uit het
geloof van Jezus is.

In Romeinen 5:19 lezen we:

want evenals door de
ongehoorzaamheid van de ene
mens de velen ingezet werden
als zondaren, zo ook, door de
gehoorzaamheid van de Ene,
zullen de velen ingezet worden
als rechtvaardigen

Adam en Christus als antitypen
van elkaar; zij zijn beslissend in
hun daden voor de mensheid.
Adam handelde niet naar wat
hij hoorde; Christus wel.
Dat leidt uiteindelijk tot leven,
rechtvaardiging van ieder.

Woord vandaag

want ik durf niet te spreken van
iets dat Christus niet door mij 
bewerkt, tot gehoorzaamheid 
van de natiën in woord en werk
            
Romeinen 15:18

De genade en het apostelschap
door Paulus ontvangen, was tot
geloof en gehoorzaamheid
bij de natiën (Rom.1:5; 16:26)
Bij Israël is de gehoorzaamheid
vanuit de wet (Thora) kenmerk.
Israël kwam in Paulus’ dagen en
tot op heden, niet toe aan de
gerechtigheid van God.
Zij delen in het nieuwe verbond,
(dat letterlijk geen echt verbond
is) in de komende eonen.
God zelf zal dan door Zijn geest
alles bewerken.

In het evangelie van God is Zijn
genade grondtoon en kan niets
fout lopen. Gods goede nieuws
komt eerst in ons hart, denken,
en wekt geloof. Wanneer dat
vervolgens in daden blijkt, dan
is daar ook gehoorzaamheid.
Natuurlijk is onze redding op het
geloof van Jezus Christus en Zijn
gehoorzaamheid gebaseerd.

Oudejaarsdag 2022

Laatste dag van dit kalenderjaar,
dat zeer onrustig en roerig was.
De wereld lijkt maar geen vrede
te kunnen bereiken. Maakt dat 
niet des te sterker duidelijk, dat 
ware vrede alleen door de Heer
Jezus Christus kan komen
?
Afgelopen jaar kon vanuit de 
lopende studies in Handelingen
en Efeziërs het nodige goud uit
de Schriften gedolven worden. 
Wat een grote rijkdom is ons in
genade geschonken door Vader!
Alles wijst op Hem en de Zoon
van Zijn liefde. 

De in fijne samenwerking met 
stichting Evangelie om niet 
uitgegeven brochures konden 
gratis verstrekt en verzonden 
aan eenieder die ze wil(de) 
hebben. Dank u (U) wel!

Onderwerpen:

– Wie gaan mee bij de opname?

Zie inhoud
 Het woord van de verzoening.
Zie inhoud
– Leven in verwachting van Zijn 
   komst.   
Zie inhoud
– Heel de wapenrusting van God.
Zie inhoud
– De uitgeroepen gemeente: 
   lichaam én bruid?
Zie inhoud
– Jezus Christus, de Gekruisigde.

Zie inhoud
– De completering van het al 
   door Christus.
Zie inhoud
– De zogenaamde Engelenwereld.

Zie inhoud

Heeft u één (of meer) van deze 
nog niet in uw bezit? 
En/of wilt u ze aan anderen
geven? 
Bestel: gorterd@protonmail.com 
U ontvangt ze kosteloos.