Snel te vinden

Da-ath wordt steeds aangepast zodat u
snel en eenvoudig bij 
specifieke onderwer-
pen kan komen. Hierboven onder de 
foto
met het stromende water ziet u 6 woorden.
Mobiel: menuknop rechtsboven.
Onder Daniël, Galaten, Filippenzen, Open-
baring staan de te beluisteren
 studies.
Onlangs is bijvoorbeeld Daniël bijgewerkt.
Wanneer u daar kijkt, ziet u per avond heel
kort wat behandeld 
werd. Zo staat bijvoor-
beeld onder 19 deel B: Gemeente door de
grote verdrukking? 
Op die avond kwam dat aan de orde.