Woord vandaag

indien wij ontrouw zijn, 
Hij blijft trouw, Zichzelf 
loochenen kan Hij niet
   
2 Timotheüs 2:13

Lees het ook als: indien wij
ongelovig zijn, Hij blijft
geloofwaardig
.
We herinneren ons het zeer
geloofwaardige woord uit
vers 11. Het is waar: HIJ is
trouw en kán Zichzelf niét
loochenen. Hij belooft/geeft
eonisch leven, nu en in de
toekomst. De Heer trekt dat
niet terug, zelfs niet als wij
ontrouw zijn; het is immers
een genadegeschenk.
Daar vertrouwen wij op. Hij
zal niet laten gaan wat Zijn
hand begon in uw, jouw en
mijn leven.   

Woord vandaag

indien wij loochenen, 
zal dat ook ons loochenen
   
2 Timotheüs 2:12b

Het loochenen betreft hier de
wandel: inconsequent gedrag.
Wij zijn tezamen met Christus
gekruisigd, gestorven, begraven
en opgewekt. Wanneer onze
wandel in tegenspraak met die
grote waarheid is, loochenen
wij Filippenzen 2:5.
De ootmoedige gezindheid van
Christus Jezus is leidend.
Als wij evenwel naar het vlees
leven, lijden en vervolging om
het Woord ontwijken, aards
gezind zijn, zijn wij vijanden van
het kruis van Christus (Fil.3:18).
In Filippenzen wordt van hen
gezegd: hun einde is ondergang.
In dat geval zal dat woord uit
Filippenzen (2:5) ons loochenen.
Dit heeft niet met onze redding
in genade te maken, maar met
het erepodium, de bèma van
Christus en God.  

Woord vandaag

indien wij volharden zullen
wij ook gezamenlijk regeren
         2 Timotheüs 2:12

Het volharden is onder-blijven.
Hier klinkt ook een indien. Het
blijven staan onder lijden en
verdrukkingen is nodig.
Dan zullen wij ook samen met
Christus regeren. Wanneer wij
diepe wegen moeten gaan, is
Vader het, Die meegaat. En Hij
brengt ons in moeilijkheden,
tegenslagen, lijden, kwaad, en
zo voorts. Dat is de hogeschool
waardoor God ons leidt.
God heeft uiteindelijk (zie het
geloof van Job) ook de krachten
die tegenwerken in Zijn hand.  
Waarom dit alles?
Als de voorbereiding op het nog
toekomstig lotdeel van het mee-
regeren met ons Hoofd.

Woord vandaag

Betrouwbaar is het woord: 
want indien wij gezamenlijk 
stierven, zullen wij ook 
gezamenlijk leven
         2 Timotheüs 2:11

Dit is één van die betrouwbare
woorden, die Paulus doorgaf.
(1Tim.1:12; 3:1; 4:9; 2Tim.2:2)

Sterven en leven met Christus.
Dat is een feit, we richten ons
op de gezindheid van de geest.
Die van het vlees is de dood.
Het is fijn, om leven en vrede in
ons leven waar te nemen.
Wij danken de Vader voor wat
Hij uitwerkt, en willen leven tot
Zijn eer, op ons Hoofd gericht.   
Gevolg is: eonische heerlijkheid.
Paulus gaat in vers 12 zeggen,
wat dat -mede- inhoudt.