Openbaring studie 48; 17:6b-18

Op 4 december 2019 was Openbaring 17:6b-18
aan de orde. Babylon heerst over alles, de zeven
bergen dragen de ontrouwe vrouw en zij heerst
over ze. Totdat God gaat ingrijpen. We leven wel
in de laatste dagen van de genadetijd. Daarna de
eindtijd waarin Openbaring en Daniel in vervul-
ling gaan. Naluisteren: deel A en deel B.

Openbaring 17 – studie 45

Op 29 mei 2019 werd gekeken naar de
bijzondere visioenen die de profeet
Zacharia kreeg. Vooral Zacharia 5,
dat twee visioenen bevat, is van belang
voor Openbaring 17. De ontrouwe vrouw
die op veel wateren zit, wie is dat?
Dat en meer kwam aan de orde,
u kunt dit beluisteren: deel A en deel B