Openbaring 15 – studie 40


Op 12 december 2018 werd de studieserie
Openbaring voortgezet, onder goede be-

langstelling. Gods woord spreekt, en dat 
bemoedigt, ook al gaat het over ernstige ge-
richten, die moeten komen. Openbaring 15 
is een prelude op 16.
Luisteren: deel A en deel B

Openbaring 14:6-13 – studie 37


25 april 2018 – studie Openbaring,
gelovigen/getrouwen uit Israel wor-

den ernstig aangesproken. Diverse
hemelse boodschappers komen en
spreken. Wat is: het eeuwige evan-
gelie? Wat is die pijniging met vuur
en zwavel? Hoe lang duurt dat? Wie
ondergaan het? Dat en meer werd
besproken. Deel A en deel B