Openbaring 16:19-17:6 – studie 43


Op 27 maart 2019 kwamen zowel de laatste verzen
van Openbaring 16 als de eerste van Openbaring 17
aan de orde. “Het geheimenis Babylon” is belang-
wekkend en verdient onderbouwing om te laten zien
wat het is. Deze avond deel 1; volgende delen in de
komende tijd (D.V.). Naluisteren: deel A en deel B

 

Openbaring 15 – studie 40


Op 12 december 2018 werd de studieserie
Openbaring voortgezet, onder goede be-

langstelling. Gods woord spreekt, en dat 
bemoedigt, ook al gaat het over ernstige ge-
richten, die moeten komen. Openbaring 15 
is een prelude op 16.
Luisteren: deel A en deel B