Woord vandaag

13 augustus 2018
‘God vertrouwen.’

Daar gaat het om. God heeft de mens
uitermate lief en komt tot Zijn doel. En
Hij is betrouwbaar, vervult wat Hij be-
loofde. Hij wekte de Heer Jezus Chris-
tus uit de doden; Hij heeft alles in Zijn
hand. En Hij zei door de oude profeet:

herinner je de eerste dingen van de eon
af, want Ik ben God en niemand anders,
God en er is geen als Ik, Die vanaf het
begin het einde vertelt; van oudsher
wat nog niet heeft plaatsgevonden;
Die zegt: Ik zal al Mijn welbehagen doen

                                     Jesaja 46:9-10

‘Dat is heel wat.’

God is zoveel groter dan dat wij zijn.
Hij overziet vanaf het begin heel Zijn
plan en weet exact wat gaat gebeuren.
Daarom kan Hij vanaf het begin zeggen
wat het einde zal zijn. Dat maakt Zijn
woord uniek. Het heeft altijd een profe-
tisch karakter. En vol beloften. Zoals
Hij beloofde aan Zijn Zoon Hem uit de
doden op te wekken.
De Zoon geloofde dat.

‘Goed nieuws, de kern.’

God wekte Zijn geliefde Zoon op uit de
doden. En dat was om onze rechtvaar-
diging. Het bezegelde het feit, dat heel
de mensheid door het werk van Chris-
tus in Gods ogen gerechtvaardigd is:

Hij werd overgegeven om onze krenkin-
gen en opgewekt om onze rechtvaardi-
ging                              
Romeinen 4:25

Door de dood en opstanding van Jezus
Christus is het zeker: wij die geloven zijn
gerechtvaardigd. Al onze zonden, kren-
kingen en wat dan ook; het is weg. Kan
nooit meer tussen ons en God in staan.