Woord vandaag

14 september 2018
‘Fijn die verheldering over Johannes 3.’

We zijn gezegend met het zicht op de
eonen. Het woord ‘eeuwig’ bestaat in
de Bijbel niet. Dat geeft als het ware
een nieuwe Bijbel in je hand. De eonen
zijn de tijdperken van het grote plan
van God. Hij maakt de eonen door de
Zoon, lazen we eergisteren, Hebreeën
1:2b. Een grote uitspraak, die toont
hoe belangrijk Christus is voor God.

‘We roemen in Christus Jezus.’

Dat hebben we gezien in de studie Fi-
lippenzen 3 van dinsdag. Paulus is
 in
zijn volkomenheidsbrieven helder
 en
spreekt rechtuit hoe het zit. Ook
 in
dienstwerk zou de uitwerking van
 het
kruis duidelijk merkbaar zijn. In
 dienst-
werk kun je alleen roemen in
 Christus
Jezus en niet op vlees ver
trouwen. De
bijna raadselachtige uit
spraak: wij zijn
de besnijdenis 
werd
besproken.

‘Wij zijn niet Israël.’

Nee, en geestelijk gezien evenmin.
We kunnen geen aansluiting zoeken
bij Israël. Dat zou ontkenning zijn van
de unieke plaats die het lichaam van
Christus heeft. Steeds meer christe-
nen zoeken het in die richting wat in
feite een doodlopende weg is. Zodra
je zegen van Israël op jezelf toepast,
probeer je het volk te beroven en ont-
kent het feit dat je gezegend bent met
iedere geestelijke zegen in Christus te
midden van de hemelsen.