22 december 2018
‘Gods plan omvat alles?’

Ja, dat is het boeiende onderwerp in
Soest. We hebben daar gisteravond
weer naar gekeken. De Schrift zelf is
het, die ons helderheid geeft. Men is
heel lang van mening geweest, dat de
tegenstander een gevallen engel is.
Meestal werd dat vanuit Jesaja 14 en
Ezechiël 28:11-19 ‘bewezen.’

‘En dat klopt niet?’

Wanneer we inzoomen op het tekst-
verband blijkt dat anders te zijn. Jesa-
ja 14 spreekt duidelijk van de koning
van Babel die in het dodenrijk (sheol)
komt. Tevens blijkt de vertaling door
Lucifer of morgenster (Jesaja 14:12)
onhoudbaar. En duidelijke waarheid
vanuit de Schrift is, dat de tegenstan-
der als zodanig door God geschapen
werd. 1 Johannes 3:8 zegt, dat de te-
genwerker zondigt vanaf het begin.

‘Dit gaat tegen gangbare mening in.’

Dat doet Gods woord steeds; men-
sen menen van alles. Maar het is be-
slissend wat de Schrift zegt. We kun-
nen daar niet omheen. Veel gelovi-
gen willen niet zo ver mee. Ezechiël
28:11-19 is niet langer houdbaar als
ondersteuning van de gedachte, dat
satan een gevallen engel is. Belang-
rijk is, wat Johannes 8:44 zegt.