Woord vandaag

24 februari 2019
‘God houdt van mensen.’

Daarom zal Hij niemand ooit kunnen
veroordelen tot oneindige pijniging.
Dat concept heeft niets te maken met
Gods rechtvaardigheid. Het heeft ner-
gens een basis, alleen in de verziekte
gedachten van mensen en demonen.
In de Schrift is dit niet terug te vinden.
Wat we wel lezen, is dat God liefde is
en dat Hij dus de Redder van alle men-
sen is.

‘We zijn scherp bezig?’

De Schrift, in de grondtekst, is duidelijk.
Vertalingen doen nog steeds hun werk,
en zetten lezers op het verkeerde been.
Bekend voorbeeld is gehenna. Dat is in
het verleden steeds vertaald met hel,
pas in de NBV, die op 27-10-2004 voor
het eerst uitkwam, werd gehenna in de
tekst opgenomen. Terecht, het is een
eigennaam voor het dal ben Hinnom in
Jeruzalem, vlak buiten de huidige oude
stad. Mooi park is daar, er is geen vuur. 

‘Mooi, eindelijk goed, dus.’

De traditionele leringen omtrent de
mythische hel dienen snel in de kerke-
lijke kliko te verdwijnen. Veel mensen
hebben een totaal verwrongen Gods-
beeld. Door de vreselijke leer van de
(fictieve) hel zijn mensen in de ziel be-
schadigd. Heel wat mensen kregen
er blijvende psychische klachten van.
Gods liefde geneest wanneer God ge-
nadig geeft, dat Zijn liefde in het hart
landt en Zijn werk doet.