6 juli 2019

‘Bij de bema blijkt alles.’

De motieven, de beweegredenen, ko-
men aan de orde op dat moment. Dan
zullen allerlei dingen blijken die men
niet wist. De Heer was op de hoogte.
En de anderen, die tijdgenoten waren
en het gemeentelid meemaakten, wis-
ten niet dat het zó lag in het hart. Of 
er succes of anderszins uit voortkwam,
Hij kijkt anders.

‘Dat zal dan blijken.’

Het is het uur van de waarheid. Als we
hetgeen we hebben gedaan alleen tot 
Zijn eer bedoeld was, zal het applaus 
opleveren. Wanneer het op zichzelf ge-
richt was, zal dat het vuur niet kunnen 
doorstaan. En wij? Wij zullen blij zijn, 
dat het verdwijnt door het vuur. Voor
heel wat gelovigen zal het bevrijdend 
werken. Omdat wij nu tegen de buiten-
kant aankijken, zal ons het nodige ver-
bazen als we daar staan. 

‘De bema gaat over wat we deden.’

En vooral: hoe was ons innerlijk daar-
bij betrokken? We zijn nu al in Chris-
tus onbeschuldigbaar, en dus niet te
veroordelen (Romeinen 8:1). De apos-
tel noemt de bema in gedeelten waar
het om ons gedrag gaat, bijvoorbeeld
Romeinen (14) en 2 Corinthiërs (5). In
wezen kun je zeggen, dat het niet om
onze redding gaat. Dat weten we, het 
is in genade dat we geredden zijn. En
in de nabije toekomst zal de test van 
onze werken als gelovigen door vuur
plaatsvinden.