Woord vandaag

13 juli 2019

‘Zwak en sterk in Romeinen 14.’

Belangrijk punt in vers 1:

neem nu zwakken in het geloof tot jul-
lie zelf, maar niet om doorredenering-
en te onderscheiden

Paulus spreekt over de talloze verschil-
len van opvatting onder gelovigen. Dat
is gevolg van onjuist (door)redeneren.
Iets dat echt logisch lijkt, hoeft nog niet
dat te zijn wat Gods woord zelf precies
zegt. Opmerkelijk is, dat we in verband
met de zwakken in geloof lezen:

..al wat niet uit geloof is, is zonde….
                                    Romeinen 14:23

‘Geloof staat voorop.’

Geloof is belangrijker dan redeneren.
Het nauwgezet en precies bestuderen
van wat het Woord zelf zegt; dát geeft
antwoorden en vertelt ons hoe het zit.
Daarom zouden we nauwgezet woor-
den wegen die de Schrift gebruikt. Het
woord bema werd in de vertalingen in
het Nederlands met rechterstoel weer-
gegeven. Dat wekte een verkeerde in-
druk. In plaats van het oordelen van de
zonden
, gaat het om een erepodium:
plaats waar prijzen toegekend worden.

‘Geen zonden aan de orde bij de bema.’

Ja en daarom is men bij de uitleg lange
tijd op verkeerd spoor geweest, omdat 
men daar wel van uitging. Zo werd het
geweldige van de rechtvaardiging om 
niet
overschaduwd. Iemand die volledig
vrijgesproken is kan nooit meer met zijn
zonden geconfronteerd worden. Als de
apostel over de bema spreekt, gebruikt
hij andere woorden. Ieder die bij de be
ma staat, is beschermd door het kostba-
re bloed van Christus.