Woord vandaag

6 oktober 2019

‘Mooi, de gebeurtenissen in Genesis.’

En boven al die levens van de aartsva-
ders en aartsmoeders is God, Die alles
uitwerkt. Jozef zag dat en getuigt het
in Genesis 50:20. Het leven van Eliëzer
werd ook door God geleid. Het gebed 
dat Hij uitsprak was uit God. Hij moest 
Rebekka ontmoeten bij de bron. Zoals
de Heer de Samaritaanse vrouw moest
ontmoeten bij de waterput. En dat zijn
geen uitzonderingen. Al wat gebeurt, 
is onder Gods controle, uiteindelijk.

‘Dat gaat dus wel ver.’

En daarom gaan we nog wat voorval-
len bekijken. Die dienen als illustratie 
van al wat God doet. In Exodus zien we 
dat het volk verdrukt wordt door Egyp-
tenaren. Wij zeggen als mensen opper-
vlakkig dat dit logisch was. Israël groei-
de snel:

Hij (Jahweh, onze God, vers 7) deed 
Zijn volk zeer toenemen en maakte 
het machtiger dan zijn tegenstanders
  
                                   Psalm 105:24

Ook de groei was alleen aan God te 
danken. Dat wisten de Egyptenaren 
niet, die voelden zich bedreigd. 

‘Daarom onderdrukten zij Israël.’

Dat lijkt een redelijke, psychologische,
menselijke verklaring. Wat werkelijk
onzichtbaar plaatsvond, was dit:

Hij (Jahweh, onze God, vers 7) veran-
derde hun hart, zodat zij Zijn volk haat-

ten en Zijn dienaren listig behandelden
                                Psalm 105:25

Dit is het goddelijk commentaar op de
geschiedenis. Het was God, Die de har-
ten van de Egyptenaren verhardde. En
dat was de oorzaak, dat Israël lijden en 
verdrukkingen moest ondergaan. Dat 
leidde tot de omstandigheid, dat verlos-
sing moest komen.