‘We zijn van God.’

Nou en of, en niemand kan ons 
nog uit Zijn hand roven. Verze-
geld met heilige geest, dan ben
zeker en veilig. Gods wapenrus-
ting is nodig, elke dag. Er komt 
zo veel op ons af, de helm die 
reddend is, is van belang. Echt
beschermend voor je denken; in
God kun je alleen werkelijk rust
vinden en houden.

‘In stilheid en vertrouwen zijn.’

Vertrouwen op God, het van de
grote Vader van onze Heer Jezus
Christus verwachten. Dan is het
goed. Dicht bij God leven; alles
uit Zijn hand ontvangen. De lief-
de van God, daar gaat het om; in
al onze omstandigheden is diep
besef daarvan wezenlijk.

‘Hij houdt ons vast.’

Regelmatig worden christenen
opgeroepen om God en/of Zijn
Zoon vast te houden. Het ver-
trouwen zou echter gepredikt
worden, dat God en Zijn Zoon 
ons vasthouden
. Dat is de wer-
kelijkheid. Wat rest is het ver-
trouwen, het geloof, dat is óók
van God ontvangen.