Blijft van al het kennelijk boze 
vandaan
1 Thessalonicenzen 5:22

Dit is te zien in samenhang met
voorgaande verzen. Profetie kan
goed, zelfs uitstekend zijn. Als het
de toets van Zijn woord doorstaat.
Al wat ‘uit de wereld’ komt en ons
wil beïnvloeden toetsen we. Dat
rijke woord van God laat dan wel
zien hoe dat zit. Je ontdekt vanzelf
hoeveel pseudo, leugen, is. Alleen
de waarheid maakt vrij zei de Heer
in Johannes 8:32. De boze bedient
zich naar zijn aard van wat onjuist
(niet waar) is. Dat dit in onze tijd
wel erg duidelijk is, behoeft verder
geen toelichting. Het gebed van de
Heer is ook voor ons:
Vader, heilig hen in de waarheid,
Uw woord is de waarheid
.