De genade van onze Heer Jezus 
Christus zij met jullie! Amen!

   1 Thessalonicenzen 5:28

Een passender slot op zo’n brief is
niet denkbaar. Het is de bede die in
wezen aan het einde van elke kerk-
dienst of samenkomst gezegd zou
moeten worden. We zijn, leven en
staan in Gods genade. De Heer is
het, Die ons genade schenkt. In al
het lijden en de verdrukkingen die
op ons pad komen, is Zijn genade
genoeg
. In grote afwachting zijn u,
jij en ik. God geeft kracht om te
kunnen volharden in onze nood,
moeilijkheden. Hij gaat mee, dat
is waar. Hij is betrouwbaar. Amen!