Want Zijn onzichtbare kenmerken 
worden vanaf de schepping van de 
wereld ontwaard

              Romeinen 1:20a

Mensen kunnen zonder meer uit
de geschapen werkelijkheid iets 
van de God ontdekken, ontwaren.
Uit Zijn machtige werken blijkt hoe
Hij is; Zijn unieke eigenschappen,
kracht en wijsheid. Hoe kan uit een
piepklein zaadje een grote boom 
of een prachtige plant groeien? In
de biologie en dergelijke, kunnen 
mensen van alles waarnemen, erg
goed beschrijven wat gebeurt. 
Maar ze kunnen de groeikracht in
zo’n levend organisme niet bevat-
ten, begrijpen. Tenzij ze erkennen 
dat God het is, Die doet groeien.
Zo ook in het geestelijke ‘bereik’.
Paulus plantte, Apollos begoot, 
maar God geeft de groei. Wat een
mens gelooft is ook door God aan
haar of hem gegeven.