Indien ecnu de waarheid van God 
overvloeit door mijn leugen tot Zijn
heerlijkheid, waarom word ook ík 
nog als zondaar gericht?

              Romeinen 3:7

De heerlijkheid van God is, dat 
Hij te allen tijde de waarheid 
spreekt. De leugen ligt bij de 
vader van de leugen, satan.
In de dagen waar we nu in leven
is leugen zó gewoon geworden, 
dat we niet beseffen hoe anders
de werkelijkheid is. In geestelijk
bereik, als het om de waarheid 
over God, de Vader, en Zijn Zoon 
Jezus Christus gaat, is dat ook zo. 
3-eenheid is een farce, een grote,
fatale mislukking als leerstuk. 
Ook als het gaat om Gods liefde;
men moet die ‘verdienen’. Heel
je leven je best doen, wekelijks 
naar kerk of samenkomst gaan, je 
inzetten bij een organisatie; dan 
kom je er wel. Als je dat niet doet? 
Heb je dan Gods liefde verspeeld?
Nee, bovenstaand ‘verdienmodel’
gaat niet op als je het evangelie 
van Gods genade kent. Zeker, door
onze leugenachtigheid komt juist
sterker naar voren dat God waar 
is en dat we alleen uit Zijn genade
kunnen leven.