Indien ecnu de waarheid van God 
overvloeit door mijn leugen, tot 
Zijn heerlijkheid, waarom word 
ook ík nog als zondaar gericht?

     Romeinen 3:7

Om dit nogmaals te bekijken, is
het goed de vraag tot je door te
laten dringen. Leugen is en blijft
zonde. De conclusie dat je maar
kunt liegen zodat waarheid van
God des te duidelijker is en God
verheerlijkt wordt, is onjuist. 
Nee, zoals de Thora aangeeft, is
het vals getuigen (liegen) een 
afwijken van de norm. God is de
waarheid en wij Zijn schepping.
Die is bedoeld om tot Zijn eer,
verheerlijking te zijn. We zijn zo
wanneer we -net als God én Zijn
Zoon- waarheid spreken. Je ver-
spreidt dan Zijn licht.