weten jullie niet, dat voor wie 
jullie jezelf opstellen als slaven 
tot gehoorzaamheid, jullie 
slaven zijn van 
wie jullie gehoorzamen: 
of van zonde tot de dood, 
of van gehoorzaamheid tot 
rechtvaardigheid
          Romeinen 6:16

Weten en rekenen zijn voor ons
als gelovigen belangrijk. Paulus 
redeneert logisch; de slaaf was 
in zijn dagen lijfeigene van de
eigenaar. In een beeld gezegd:
dat zijn wij van onze Heer. Hier
ziet Paulus ons in dienst van de
gehoorzaamheid. We geloven 
God. Daarom stel je jezelf onder
wat je van Hem hoort. Dat is Zijn
liefde, genade in het geven van 
Zijn Zoon. Die Eigenaar wil je wel
dienen als slaaf. God bepaalt; jij
gaat. Hij geeft de kracht.