weten jullie niet, dat voor wie 
jullie jezelf opstellen als slaven 
tot gehoorzaamheid, jullie 
slaven zijn van 
wie jullie gehoorzamen: 
of van zonde tot de dood, 
of van gehoorzaamheid tot 
rechtvaardigheid
          Romeinen 6:16

Twee mogelijkheden, of je bent
slaaf van de zonde en dat levert
in je ervaring dood, geen contact 
met God, op. Of dat andere: het 
is logisch om je te stellen onder 
wat je hoort.
Je gelooft God en zo wil je doen 
wat Hij zegt. Dat is terecht; het 
stemt overeen met evangelie. 
Geloof komt door horen naar 
het woord van God.
Normale reactie op horen van
Zijn woord is: dat geloven en 
op weg gaan met Hem
. Zoals 
Noach, Abraham, Saraï, Isaäk, 
Jakob en anderen. In het geloof
van Christus op weg, in de hand
van onze God en Vader.