Want wij weten dat de wet 
geestelijk is, ík ben echter 
vleselijk, verhandeld onder
de zonde.

    Romeinen 7:14

De Thora is goed, rechtvaardig
en heilig. Nu zegt de apostel:
de Thora is geestelijk. Het is ook
Gods woord, ja, aan Israël was 
het toevertrouwd. Dát is het 
voordeel van de Jood en het nut
van de besnijdenis. Het wijst de
weg, maar, zo zegt de tekst: ik 
ben echter vleselijk
. Daar zit de
zwakte waardoor de mens zich
er niet aan kan houden. Met de
nadrukkelijke notitie, onder de
zonde verhandeld te zijn. In die 
kooi gevangen is het hopeloos 
voor de mens. Weerstand tegen
God zit in de mens zelf. In het 
woord geestelijk zit antwoord.
Tot eer van God leven kan
alleen door de geest van God.