Want naar de innerlijke mens 
heb ik genot in de wet van God
               Romeinen 7:22

Dit was de ervaring van Saulus
onder de Thora. Zijn verstand
zei, en het was hem ingeprent 
van jongs af, dat Thora goed is.
Het bevat de idealen voor de
de mens (Israël) en met het 
verstand konden de Israëlieten
dat zien. Daar kunnen ze zelfs
van genieten. In Jodendom, als
men Thora wil leven, gaat het 
om doen. Punt is dat het eerst 
gaat om geloof. Verderop, in 
Romeinen 9-11 komt dat in 
nationaal opzicht aan de orde.
Thora spreekt van Jahweh, en
genot van Zijn goedgunstigheid
was innerlijk soms aanwezig.