Indien wij echter verwachten 
wat wij niet zien, wachten wij 
daarop door volharding.
              Romeinen 8:25

Het gaat hier niet om ‘hopen’,
maar verwachten. Het uitzicht
van de heiligen en gelovigen is
heerlijkheid. Na de pijn van de 
geboorteweeën komt dat wat
verwacht was, De schepping 
zal het koninkrijk op aarde van
de Messias Jezus Christus zien.
De hemelsen zullen de leden 
van het lichaam van Christus te
zien en te horen krijgen. Ook 
daar, in de hemelse regionen,
zal het koninkrijk van de Zoon 
gevestigd worden. 
Van daaruit
zal dat in de laatste eon ook op
de nieuwe aarde vorm krijgen.
Wanneer je dit alles beseft heb
je kracht tot volharding tot de
bazuin gaat.