Op dezelfde wijze nu komt ook 
de geest onze zwakheid te hulp, 
want wij weten niet wat wij 
zouden bidden, naar wat 
moet zijn, maar de geest zelf 
pleit voor ons met 
onuitgesproken zuchten.

               Romeinen 8:26

De heiligen en gelovigen weten 
van hun zekere verwachting. Nu,
in onze dagen, is die niet vervuld.
We leven naar heerlijkheid toe.
Wat morgen, of over een uur, zal
gebeuren is voor ons absoluut 
niet bekend. Wij zijn zwak, en de
geest van het zoonschap komt in
ons zuchten en lijden te hulp. 
God vertroost, bemoedigt je via
Zijn woord. Ons gebed kan vaak
niet concreet zijn; wij weten niet
wat moet zijn. We vinden in God
onze Vader onze Toevlucht.