‘De verborgenheid’ wat houdt
dat in? We kijken ernaar in het
deel A. In deel B gaat het
over de achtergrond van ons
lotdeelbezit in Christus
Naluisteren: deel A en deel B