Dus is het geloof uit het 
gehoorde, het gehoorde nu, 
door een uitspraak van
Christus
               Romeinen 10:17

God is per definitie de Sprekende.
Christus is het Woord. Uitspraak
van Christus is het geheel van de
door Hem gesproken woorden.
Dat zijn er veel; geloof komt door
horen
. De geest van God schenkt
dat in genade, we zijn dankbaar.
Bent u ook blij met de Bijbel?
Horen, luisteren is moeilijk, we
worden afgeleid door van alles.
Onze focus: wees bedacht op
wat boven is, waar Christus is,
niet op wat op aarde is. Horen
(lezen) van Zijn woord richt ons
hart naar God en Zijn Christus.