Maar ik zeg: Wist Israël het 
helemaal niet? Eerst zegt Mozes:
Ík zal naijver opwekken bij jullie 
over wat geen natie is, door een 
onverstandige natie zal Ik jullie 
ergeren.
            Romeinen 10:19

De jaloersheid werd bij Israël
gewekt doordat het woord of
uitspraak over Christus uitging
naar de natiën. Paulus citeerde
Psalm 19:5 (in Rom.10:18) en
gaf daarmee aan: dit woord
aangaande Hem is verder
uitgegaan dan de grens van
het land Israël. Ja, daar werd
een deur van geloof geopend
van de natiën (Hand.14:27).
Dát wekte de jaloersheid van
met name de orthodoxie van
Israël op. Er ontstonden, te
midden van de natiën buiten
Israël, geloofsgroepen.
Die beweging noemt Paulus:
wat geen natie is en een
onverstandige natie
.
Daarmee is het lichaam van
Christus nog géén ‘volk’ zoals
Israël dat is.