Niemand kwaad met kwaad 
vergeldend, bedacht op het 
uitstekende voor het
aangezicht van alle mensen
       Romeinen 12:17

Ging het in vers 14-16 over het
onderlinge tussen gelovigen, nu
zijn het alle mensen. Dus ook de
ongelovigen. Welwillend zijn als
grondhouding is niet eenvoudig.
Paulus schrijft in Filippenzen 4:5
ook over zo’n houding.
‘In de wereld’ zal dat snel als
zwak of slap betiteld worden.
Men gaat meer uit van ‘oog om
oog, tand om tand’ en neemt
wraak indien nodig.
Het goede nieuws spreekt echt
anders. Liefde betonen naar de
zondaren en vijanden, zo doet
God dat. Opnieuw Romeinen
5:6-10 lezen is altijd goed.