Want het “Jij zal geen echtbreuk
plegen; jij zal niet vermoorden; 
jij zal niet stelen; jij zal niet vals
getuigen; jij zal niet begeren”, 
en indien er enig ander gebod
is, het wordt samengevat in dit 
woord, in het “Jij zal jouw 
naaste liefhebben als jezelf.”

     Romeinen 13:9

Hier vat Paulus de tien woorden
samen. Ga er maar aan staan. In
je eigen kracht ga je hier nooit
aan voldoen. Maar nu de geest
van God in je woont is het anders.
Nu kun je, door de kracht van die
geest, wel je naaste liefhebben.
En wel: als jezelf. We zijn in alles
van Vader afhankelijk. Door de
liefde van God in staat de ander
geen kwaad aan te doen. Maar
juist het goede voor hebben met
alle mensen. De egoïst in je maakt
plaats voor het leven van Christus.
Hij zal Zijn leven door jou heen
uitleven.