Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door de 
volharding en door de 
vertroosting van de schriften 
de verwachting zouden hebben
    
Romeinen 15:4

Heel de Tenach (OT) werd tot
onderricht geschreven, het is
onderwijzing van God. Daarom
zou Israël steeds horen naar
dat woord van Jahweh (Ik ben).
Torah (onderwijzing) werd op
het volk Israël gelegd. Zij
moesten gehoorzamen. Onder
genade in deze tijd schenkt
God gaven aan de mensen.
Niet: ‘je moet gehoorzamen
aan’ maar als geschenken
waaruit je kunt leven, door de
kracht van de geest van God,
tot Zijn eer.