in overeenstemming met 
de onthulling van het 
geheimenis, dat in eonische 
tijden verzwegen is
            Romeinen 16:25c

Het geheim van het evangelie, 
de verzoening, blijkt verzwegen 
te zijn geweest. Hoe lang? Er 
staat: in eonische tijden. Hier 
zien we, dat het begrip aiōn dat 
we met eon vertalen, alles met 
tijd van doen heeft. Het Griekse 
chronos is in het Nederlands in 
chronologie zichtbaar. 
In de Schrift heeft aiōn niet te 
maken met geestelijke machten 
of iets dergelijks. 
We leven al een kleine 2000 
jaar (2 dagen) in de fase van 
Gods plan dat verzoening met
God een feit is. Daarvoor was 
het vele duizenden jaren een
onbekend gegeven. 
We danken Vader voor deze 
bijzondere genade.