maar nu openbaar gemaakt 
wordt -en door profetische 
schriften …. aan alle natiën 
bekendgemaakt is

             Romeinen 16:26

Paulus kon als aangestelde, 
geroepen apostel dit bekend
maken. In zijn dagen leidde dat
nogal eens tot (heftige) botsing
met de traditie. Deze vervolgde
hem in het gewaad van vrome, 
Joodse mensen. Het liefst had 
men hem definitief het zwijgen 
opgelegd. Getuige de steniging
in Lystra; ze lieten hem liggen.
Menend, dat hij echt dood was,
keerden ze tevreden huiswaarts.
Dat bleek niet zo, en de apostel
vervolgde zijn weg – en bleef in
vuur en gloed voor zijn Heer het
goede nieuws verkondigen.