Zij willen leraren van (de) wet
zijn, niet bevattend, noch wat 

zij zeggen, noch waar zij op 
staan.

         1 Timotheüs 1:7

Dit sluit direct aan op ‘ijdel
gezwets’ van vers 6. Er wordt
in onze dagen veel gesproken.
Men benadrukt, ‘dat je toch
als christen of gelovige wel dit
of dat moet doen’. Of men is
bezig, het leven in te kaderen
in wat de wet zegt.
De 10 woorden uit Exodus 20
worden herhaald gelezen.
God demonstreerde bij Israël
dat het zo niet ging werken,
nu dit krachteloos bleek door
het vlees (Romeinen 8:3).   
Paulus geeft aan: mensen die
dit soort prediking voorstaan,
beseffen niet dat ze naast dat
spreken wat de genade van
God
werkelijk betekent. Laten
wij met Timotheüs blij zijn in
de genade die God geeft!