voor zichzelf een uitstekend 
fundament als schat 
opstapelend voor dat wat 
op het punt staat te komen, 
opdat zij het werkelijke leven 
grijpen
        1 Timotheüs 6:19

Wat je geeft uit liefde van God 
(niet: humane liefde) aan de
ander, zal ook ná de bazuin bij
de bèma (erepodium) blijken.
De Heer zal loon, een prijs, in
Zijn genade, uitdelen. En dan 
zal de betreffende gelovige in
waarheid erkennen dat Gods
geest het bewerkte. Kortom:
ook dan alle eer voor de Heer. 
Wat je in Zijn liefde doet, zal
‘opstapelen’ waarmee je ‘het 
werkelijke leven grijpt’. Dat is
geen voorwaarde; het is het 
eonische leven nu al (be)leven.