File Name: 20231029Hetgeloofvan5x-2.pptx

Jobs geloof hield stand door
zeer sterke beproeving heen .
God bracht kwaad en lijden in
zijn leven, maar de uitkomst,
het einde was groots.
Naluisteren: HIER