Moge de Heer het hem geven 
barmhartigheid bij de Heer te 
vinden in die dag! En hoeveel 
hij in Efeze diende, weet jíj 
het best
      
2 Timotheüs 1:18

Opnieuw bidt Paulus voor zijn 
goede mede-strijder. Met het 
oog op ‘die dag’, dat is de dag
van Christus. Zo leefde Paulus,
gericht op ‘die dag’ waarin zo
veel loon voor de apostel zal
zijn. Het lijden om Christus’
wil zal dan omgezet worden 
in alles overstijgende genade
en heerlijkheid. Onesiforus 
en Timotheüs zijn lichtende 
voorbeelden voor ons.
Onesiforus verrichtte veel 
dienstwerk. Dat zag Paulus
en gaf aan dat Timotheüs 
hem goed zou opvangen. 
Laten ook wij nut dragen als
een Onesiforus, tot eer van
Hem op die dag!