Woord vandaag

in mijn leden zie ik echter een 
andere wet, die oorlog voert 
met de wet van mijn denkzin 
en mij gevangen wegvoert in 
de wet van de zonde die in 
mijn leden is
         Romeinen 7:23

Begeerte is in het lichaam van
de mens, het vlees heeft ermee
te maken. Dat trekt de mens in
een andere richting. De denkzin,
het vermogen om te wikken en
te wegen en over Gods woord
na te denken, ziet de zuiverheid
van de Thora. Het geniet ervan.
Onder de wet, onder de zonde,
is de mens echter te zwak. 
De wetmatigheid van de steeds
optredende begeerte die eist, 
neemt de mens gevangen, leidt
af richting de zonde. En daar is
zelfs sprake van oorlog die de
mens wil verwoesten. Toch wist
Paulus de oplossing uit de strijd,
uit dit dilemma. God is Redder!  

Woord vandaag

Want naar de innerlijke mens 
heb ik genot in de wet van God
               Romeinen 7:22

Dit was de ervaring van Saulus
onder de Thora. Zijn verstand
zei, en het was hem ingeprent 
van jongs af, dat Thora goed is.
Het bevat de idealen voor de
de mens (Israël) en met het 
verstand konden de Israëlieten
dat zien. Daar kunnen ze zelfs
van genieten. In Jodendom, als
men Thora wil leven, gaat het 
om doen. Punt is dat het eerst 
gaat om geloof. Verderop, in 
Romeinen 9-11 komt dat in 
nationaal opzicht aan de orde.
Thora spreekt van Jahweh, en
genot van Zijn goedgunstigheid
was innerlijk soms aanwezig. 

Woord vandaag

Ik vind dus deze wet: dat, 
wanneer ik het uitstekende 
wil doen, het kwade in mij
voorhanden is.
     
Romeinen 7:21

Een wetmatigheid. Inwonende
zonde veroorzaakt wat in vers 21 
staat. Het vlees is zwak. Zonder 
de geest die God geeft, is jouw 
situatie hopeloos. 
De mens is volledig van God en 
Zijn Zoon afhankelijk. Christus 
Jezus kwam om te redden, en 
dat doet Hij ook. Onder de wet
in eigen kracht wil je als mens 
wel het uitstekende doen. Toch
blijkt het kwade (alles wat van
God afwijkt) voorhanden in de
zondaar. Daarom danken wij 
God, de Vader, onze Redder in
zo’n situatie, voor Zijn kracht. 

Woord vandaag

Indien ik nu dat wat ík niet wil 
doe, bewerk ík het niet langer 
zelf, maar de zonde die in mij 
woont.
    Romeinen 7:20

Duidelijker kan het niet gezegd.
Je leest in Gods woord hoe het
ideale leven eruit ziet. Wat het
beste is om te doen tot eer van
God. Je wil wel, maar het lukt 
niet. De Meester Jezus Christus
zei, dat wanneer je in één detail
tekortschiet je heel de Thora 
overtreden hebt. Niemand kan 
daaraan voldoen. We lazen, erg
duidelijk, Romeinen 3: niemand
is rechtvaardig, niemand die het 
goede doet
. Vanuit het eigen,
menselijke vlees lukt het niet, 
de zondemacht is te sterk.
Christus Jezus is in de wereld
gekomen om zondaren van hun
zonden te redden. Dat doet Hij.