21 augustus 2009

We leven in een wereld, waarin heel veel dingen snel voorbij gaan.
Paulus zegt daar iets over in 1 Corinthiërs 7:31. ‘Het uiterlijk (Grieks:
schema) van deze wereld gaat voorbij’. In het tekstverband
 gaat het
om de situatie waarin de gelovige nu is, onder andere: gehuwd
 of niet.
Hij zet de dingen nuchter op een rij. Omdat de tijd (Grieks: kairos,
 vrij
korte tijd) beperkt is (1 Corinthiërs 7:29), zegt hij dat het goed is als
 je
alleen blijft (als je ongehuwd bent) om je vrije tijd helemaal aan de Heer

te kunnen besteden. Maar je zondigt niet als je wel trouwt. De gedachte,
die
 hij oproept, is: besteed niet meer tijd dan strikt nodig aan ‘wereldse’
zaken, en laat je niet door deze wereld meeslepen in allerlei nutteloze bezig-
heden, 
want het schema van deze wereld passeert snel, morgen is iets
anders belangrijk (hype). Gods woord gaat niet snel voorbij, het is blijvend!

20 augustus 2009

Waarheid is kostbaar. Het is het eerste slachtoffer
in tijden van oorlog.
Onlangs zag ik hoe de waar-
heid in de recente Gaza-oorlog verdraaid werd.
Uit de lucht was te zien, hoe een terrorist zich ver-
school tussen onschuldige
burgers. Deze situatie
leverde voor leger van Israël in de media een
nega-
tieve beoordeling op. Door de opnames van boven
af was te zien hoe
de terrorist explosieven aanbracht,
maar ook hoe hij op basis van deze op
name kon
worden opgepakt door het leger van Israël.
Als je alle feiten kent,
weet je hoe het zit. Zo is het
ook met Gods woord. Eerst op de hoogte zijn van
alle feiten over een bepaald begrip of onderwerp, daar-
na kun je pas de waarheid
ontdekken. Hoe de uiteinde-
lijke bestemming van de mens is, weet je pas 
na gron-
dig Schriftonderzoek. Daaruit blijkt, dat God de Redder
van alle mensen 
is, in het bijzonder van de gelovigen!

19 augustus 2009

Door de eeuwen heen heeft godsdienst (of religie)
geprobeerd 
macht op aarde te krijgen en liefst uit
te bouwen. Ook het christen
dom is niet aan die
drang ontkomen. Breekpunt in de geschiedenis
was de’bekering’ van keizer Constantijn (de grote)
tot het 
christelijk geloof. Hij zei een visioen van een
kruis te hebben gezien.
Daarna kwam de Roomse macht door de pausen
op gang. Kruistochten. 
Die gingen om gebiedsuit-
breiding. Onlangs maakte prof. dr. A. van de 
Beek
een boeiende opmerking. Wat hij zei, kwam erop
neer, dat de kerk 
terug zou moeten gaan naar het
‘model’ dat tot ongeveer 200 AD 
heerste. Toen was
er geen groots instituut. De gelovigen leefden als
gelo
vigen in de wereld, maar waren er niet van.
Het was wel merkbaar was in de samenleving.

18 augustus 2009

Vandaag meldde een dagblad, dat de Anglicaanse kerk de hel ziet
als een plaats waar de mens in het hiernamaals zonder God, eenzaam,
is. Volgens de kerk is het vuur (de poel des vuurs in Openbaring 20 ,
21 en 22) beeldspraak. Uit het krantenartikel wordt niet duidelijk, of
de kerk leert, dat die hel eeuwig is. Kennelijk ziet men de dood als een
andere vorm van bewust voortbestaan, want er staat in Openbaring bij,
dat de poel des vuurs de tweede dood is. Maar: wat zou God nu bedoelen,
als Hij het woord dood gebruikt? Toch niet een beeldspraak voor leven?
Het zou goed zijn, als de kerk eindelijk de eigen dogma’s inruilde voor
de heldere uitspraken van de Schrift zelf!

 

17 augustus 2009

De profeet Hosea zei eens in verdriet over Israël,
dat het ten
onder ging door gebrek aan kennis.
Zij hadden de Torah, de verbonden,
plaats van
zoon en zelfs de heerlijkheid, schrijft Paulus.
Maar ze lazen
niet in hun eigen Torah, laat staan
dat ze hun leven ernaar inrichtten.

De Bijbel is nog steeds het best verkochte boek
in de wereld. Elke gelovige
heeft er minstens één
in huis. De vraag is, of die Bijbels gelezen wor
den.
En bestudeerd?
Er is genoeg materiaal om je te
helpen je erin te verdiepen!