‘Dat is wel wat, het boek Openbaring is een bijzonder boek.’

Het is een boek waarin Jezus Christus wordt onthuld. Het gaat niet om het
spectaculaire van de grote gebeurtenissen die erin staan, maar om Hem
die het onderwerp van heel de Schrift is. Híj wordt onthuld! De lijnen van
profetie lopen tot in het boek Openbaring. De symboliek die elders in de
Schrift gebruikt wordt, komt ook in Openbaring voor. De tijd van genade
waarin wij nog steeds leven, duurt al bijna 2000 jaar. En de tijd van gerich-
ten zal kort zijn. Als het gebeurt, gaat het snel.

‘Nou ik ben ontzettend benieuwd naar het verdere van dit boek.’

Gisteravond hebben we wat inleidende woorden bekeken, ook vers 1 is al
veelzeggend. Onthulling wil zeggen: de bedekking wordt weggenomen.
We hebben gezien, dat nu de tijd is, dat Ieue Zijn aangezicht verbergt voor
Israël en de wereld. Dat is wat je in Deuteronomium, de Psalmen, Jesaja,
Ezechiël leest. Om hun ongeloof en dienen van andere goden werd Israël
in ballingschap gestuurd door God. Het was overtreding van artikel 1 van
de Thora: ‘Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’.
God zwijgt in deze tijd, verbergt Zijn aangezicht voor Israël en de wereld.

‘Maar theologen kunnen een liefdevolle God niet rijmen met dat zwijgen
en met al het lijden.’

Ze kunnen dan kennelijk niet de Schriften aanvaarden, die spreken over
deze dingen. Dan zouden ook lezen over de vervulling van alle beloften
die God aan Abraham, Izaäk en Jakob en het volk Israël beloofde. Het zal
een moeilijke tijd worden voor de mensen op aarde. Ook al is het voor
veel mensen nu al een moeilijke tijd.  Voor ons als gelovigen is er het besef,
dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde in Christus Jezus! Wij worden weg-
gerukt vóórdat de gerichten van Openbaring zich voltrekken. Wat een heer-
lijke verwachting kennen wij!