‘Hem ontmoeten op de bladzijden van de Bijbel. En straks echt in de lucht!’

Dat uitzicht kregen ook de Thessalonicenzen mee. Zij waren later nog ver-
ontrust en dachten dat de dag van de Heer al gekomen was. Niets was ech-
ter minder waar. De dag van de Heer is nog steeds niet gekomen. Die is nu
wel erg dichtbij. We leven nu in toppunt van de dag van de mens. Alles
draait om de mens, die zichzelf een goddelijke status heeft toegekend.

‘Daaruit blijkt de dwaasheid van de mens.’

De mens zal alleen nog een ander mens als heerser, als despoot accepteren.
Dat zal de wetteloze zijn, die zichzelf zal laten aanbidden alsof hij de ware
God is. Dat zal niet lang duren, de Heer gaat komen en als Hij bezig is te
komen, komen er ook gerichten over de aarde. Het zal starten bij het huis
van God, Israël (1 Petrus 4:17).

‘Daarna over de volkerenwereld?’

Dat is het gevolg, ja. Voordat het zo ver is, wordt het lichaam van Christus
weggerukt van deze aarde. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Anders
is het niet. Men doet pogingen dat weg te redeneren, maar laat daarmee
zien het niet eens te zijn met hoe Vader dat doet. Soms lees je de meest
merkwaardige gedachtespinsels om er onderuit te kunnen komen. In feite
is dat vreemd en verdrietig tegelijk. Vreemd, omdat de Schrift het zo uit-
drukkelijk stelt. En verdrietig omdat men daarmee de liefde van de Vader
afwijst, Die Zijn geliefden weghaalt om zo Zijn verontwaardiging te kunnen
tonen aan de wereld en de geestelijke machten. Er moet inmiddels heel
wat rechtgezet worden! Dat zal eerst gebeuren, voordat het koninkrijk
van Christus op aarde opgericht kan worden!