‘Wat algemeen verkondigd wordt is anders dan het evangelie van
  de verlaten apostel.’

Het evangelie is niet naar de mens. De mens wil religie, een goed
gevoel. De overstromende genade die in Paulus’  boodschap zo helder
doorklinkt, ontbreekt in de meeste verkondiging. Gods genade is zo
anders dan wat mensen denken dat het evangelie inhoudt. Het punt
is, dat de mens zelf wat wil doen, wat in de melk te brokkelen wil
hebben.

‘Het kruis maakt daar een einde aan.’

Paulus spreekt diepgaand –als geen ander- over de consequenties, de
gevolgen van het kruis. Je hoort weliswaar wel spreken over dat men
een nieuwe schepping is, maar het wordt niet doorgetrokken. In de
geestelijke nieuwe schepping is geen onderscheid meer tussen Griek
en Jood, slaaf en vrij, manlijk en vrouwelijk. Besneden zijn of niet heeft
daarin geen enkele betekenis. Het valt in Christus Jezus –na het kruis-
allemaal weg.

‘Degenen die wel rekenen met Israël naar het vlees zitten mis?’

Exact. Paulus brengt meerdere keren naar voren, dat besneden zijn of
niet onbelangrijk is. Het gaat erom of men een nieuwe schepping is.
En dat kan nooit in het vlees zijn, maar alleen in Christus. Hij wilde aan
het einde van zijn leven in Christus gevonden worden. En niet in het
vlees. Dát maakt werkelijk het verschil. Niet langer het oude, dat is ein-
delijk voorbij!